Trailer

Filmen En annan stad kommer snart att finnas färdig för visning. Inspelningarna gjordes mellan 2016 och 2020. Den har varit möjlig att göra tack vare generösa bidrag från Jan Inghe-Hagströms minnesfond på Konstakademien, Stockholms byggnadsförening, Stockholms stadsbyggnadskontor, FFFNs F-stiftelse, Stiftelsen ARQ, Murmestareembetet, Einar Mattson AB samt arkitektkontoren Lindberg Stenberg, Nyréns, Kod, Erséus och Tengbom.

Filmen har uppmärksammats på ett stort antal festivaler såsom XV Istanbul Architecture and Urban Film Festival där den vann andra pris bland 596 filmen från 75 länder.