Jan Inghe-Hagström

Jan Inghe-Hagström, eller Jan Inghe som han allmänt kallades, föddes 1944 och dog 2005. Han verkade i en brytningstid och var drivande i utvecklingen mot att återta rummet som ett kärnvärde i stadsplaneringen. När han lämnade arkitekturskolan 1970 gällde ännu principen att husen skulle placeras i raka rader utan hörn. Med områdena Minneberg, Södra station och Hammarby sjöstad visade Jan Inghe hur den modernistiska stadsplanen kunde förenas med äldre tiders mer intima ideal.